Asiatiska bålgetingar: Varför orsakar denna skadliga invasiva så mycket skada?

Frelons asiatiques : Pourquoi cet invasif nuisible fait-il tant de dégâts ?
© Loconet

Ankomsten av Asiatiska bålgetingar i Frankrike har väckt många farhågor. Dessa insekter, infödda i Asien, är kända för sin aggressivitet och sin förmåga att orsaka avsevärd skada.

Men varför orsakar dessa invasiva skadedjur så mycket skada? Detta är vad vi kommer att upptäcka i den här artikeln.

En formidabel invasiv art

Den asiatiska bålgetingen, eller Vespa velutina, är en invasiv art som av misstag introducerades i Frankrike i början av 2000-talet. Sedan dess har den spridit sig över hela landet, vilket orsakat många problem.

Dessa insekter är särskilt farligt för den biologiska mångfalden. De är faktiskt stora rovdjur av insekter, särskilt bin.

Enligt INRAE ​​(National Research Institute for Agriculture, Food and Environment) kan ett enda asiatiskt bålgetingsbo förstöra upp till 30 000 bin per dag!

Detta har en katastrofal inverkan på lokala bipopulationer och därför pollineringen.

En fara för människor

Asiatiska bålgetingar är inte bara ett hot mot den biologiska mångfalden. De representerar också en fara för människor. Deras stick är extremt smärtsamt och kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner, även dödliga i vissa fall.

Dessutom är dessa insekter mycket aggressiva när de känner sig hotade. De kan attackera i grupp och förfölja sitt offer i flera tiotals meter.

Det rekommenderas därför starkt att inte närma sig ett asiatiskt bålgetingsbo utan tillräckligt skydd.

Hur bekämpar man asiatiska bålgetingar?

Inför detta hot är det viktigt att sätta på plats effektiva kontrollåtgärder. Att förstöra bon är en lösning som ofta rekommenderas.

Denna operation måste dock utföras av fackmän för att undvika risker.

Läs  Vad proffs för skadedjursbekämpning aldrig kommer att berätta för dig: de 6 mest destruktiva skadedjuren!

Det finns också asiatiska bålgetingsfällor som gör att drottningar kan fångas på våren, innan de hittat nya kolonier.

Dessa fällor måste användas med försiktighet för att inte fånga andra insektsarter.

Slutligen arbetar forskning med mer miljövänliga lösningar, såsom användningen av naturliga rovdjur eller virus specifika för asiatiska bålgetingar.

Förebyggande, en stor fråga

Bortom kampen, förebyggande är en viktig fråga för att hantera det asiatiska bålgetingsproblemet. Det är viktigt att informera allmänheten om de risker som är förknippade med dessa insekter och om de goda rutiner som ska tillämpas för att förhindra att de sprids.

Om du upptäcker ett asiatiskt bålgetingsbo är det absolut nödvändigt att inte ingripa ensam och att snabbt kontakta behöriga tjänster.

Kom ihåg att varje åtgärd räknas för att bevara vår miljö och vår hälsa. Så dela den här artikeln med dina nära och kära och kom tillbaka snart för mer tips och information om skadedjursskydd.

Detta kan också intressera dig.

Dela detta:
  • Hem
  • Skadedjur
  • Asiatiska bålgetingar: Varför orsakar denna skadliga invasiva så mycket skada?