Rättsligt meddelande

Publikationschef: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST Var – Adress: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estland)

Boende: O2-switch i Clermond Ferrand

1. Presentation av sajten. Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 för förtroende för den digitala ekonomin informeras användare av sajten loconet.fr om identiteten på de olika deltagarna i skapandet och dess övervakning: Publikationsansvarig: kontakt Publikationsansvarig är en fysisk person eller en juridisk person. Värd: o2switch

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds. Användning av webbplatsen loconet.fr förutsätter fullständigt godkännande av de allmänna användarvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, användare av webbplatsen loconet.fr uppmanas därför att konsultera dem regelbundet.

3. Immateriella rättigheter och förfalskningar. loconet.fr äger de immateriella rättigheterna eller har användningsrättigheterna för alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud, programvara.

Fotokrediter: 123RF, Canva, Pixabay

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av delar av webbplatsen, oavsett medel eller process som används, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd.

All otillåten användning av webbplatsen eller någon av de delar den innehåller kommer att anses utgöra en intrång och åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i Immaterialrättslagen.

4. Hantering av personuppgifter. I Frankrike är personuppgifter särskilt skyddade av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet av den 24 oktober , 1995.

När du använder webbplatsen loconet.fr kan följande samlas in: URL-adressen till länkarna genom vilka användaren gick till webbplatsen loconet.fr, användarens åtkomstleverantör, Användarens IP-adress (Internet Protocol).

I vilket fall som helst samlar webbplatsen endast in personlig information om användaren för ändamålen med vissa tjänster som erbjuds av webbplatsen loconet.fr. Användaren tillhandahåller denna information med full kännedom om fakta, särskilt när han anger den själv. Användaren av webbplatsen loconet.fr informeras sedan om huruvida de är skyldiga att tillhandahålla denna information eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter har varje användare rätt till tillgång, rättelse och invändning mot personuppgifter som rör honom, genom att göra sin skriftliga och undertecknad begäran, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen med underskrift av innehavaren av handlingen, med angivande av adressen till vilken svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av loconet.fr webbplatsen publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part.

Webbplatsen deklareras inte till CNIL eftersom den inte samlar in personlig information.

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

5. Hypertextlänkar och cookies. Webbplatsen loconet.fr innehåller ett visst antal hypertextlänkar till andra webbplatser men kan inte verifiera innehållet på de besökta webbplatserna och tar därför inget ansvar för detta.

Att surfa på webbplatsen loconet.fr kan orsaka installation av kakor på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte tillåter identifiering av användaren, men som registrerar information om navigering av en dator på en webbplats. De data som sålunda erhålls syftar till att underlätta efterföljande navigering på sajten, och är även avsedd att möjliggöra olika trafikmätningar.

Att vägra att installera en cookie kan leda till att det blir omöjligt att komma åt vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator på följande sätt för att neka installation av cookies:

Under Internet Explorer: verktygsflik (kuggformat piktogram uppe till höger) / internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta på Ok.

Under Firefox: högst upp i webbläsarfönstret, klicka på Firefox-knappen och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ställ in lagringsregler till: Använd anpassade inställningar för historik. Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies.

Under Safari: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menypiktogrammet (symboliserat med en kugg). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet ”Sekretess”. I avsnittet ”Cookies” kan du blockera cookies.

Under Chrome: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menypiktogrammet (symboliserat med tre horisontella linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Inställningar i avsnittet ”Sekretess”. På fliken ”Sekretess” kan du blockera cookies.

6. Amazon Affiliate-länkar Den här webbplatsen bekräftar att du deltar i Amazons ”Partners”-program, ett program som utvecklats för att tillåta webbplatser att ta emot ersättning genom att skapa länkar till den officiella Amazon.fr-webbplatsen. När som helst förblir besökaren helt fri att självständigt söka efter Amazon.fr-produkter om han föredrar att inte använda länkarna som erbjuds av loconet.fr.

7. Tillämplig lag och tilldelning av jurisdiktion. Varje tvist som rör användningen av webbplatsen loconet.fr är föremål för fransk lag. Exklusiv jurisdiktion ges till de behöriga domstolarna i Lyon.

8. De huvudsakliga berörda lagarna. Lag nr. 78-17 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad genom lag nr. 2004-801 av den 6 augusti 2004 om datoranvändning, filer och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

9. Ordlista. Användare: Internetanvändare ansluter, med hjälp av ovan nämnda webbplats.

Personuppgifter: ”information som möjliggör, i vilken form som helst, direkt eller indirekt, identifiering av de fysiska personer som den gäller” (artikel 4 i lag nr 78-17 den 6 januari 1978).