Zákonné oznámení

Ředitel publikace: Christophe CHARRIÈRE

NEJPRVE Kde – Adresa: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (Estonsko)

Ubytování: O2switch v Clermond Ferrand

1. Prezentace webu. Podle článku 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé webu loconet.fr informováni o identitě různých účastníků jeho vytváření a jeho monitorování: Manažer publikace: kontakt Správcem publikace je fyzická nebo právnická osoba. Hostitel: o2switch

2. Všeobecné podmínky používání stránek a nabízených služeb. Používání stránek loconet.fr znamená plné přijetí všeobecných podmínek použití popsaných níže. Tyto podmínky použití mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, uživatelé stránek loconet.fr jsou proto vyzýváni, aby je pravidelně konzultovali.

3. Duševní vlastnictví a padělky. loconet.fr vlastní práva duševního vlastnictví nebo je držitelem práv k užívání všech prvků přístupných na stránce, zejména textů, obrázků, grafiky, log, ikon, zvuků, softwaru.

Fotografický kredit: 123RF, Canva, Pixabay

Jakákoli reprodukce, znázornění, úprava, zveřejnění, přizpůsobení všech nebo části prvků stránky, bez ohledu na použitý prostředek nebo proces, je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.

Jakékoli neoprávněné použití stránky nebo jakéhokoli prvku, který obsahuje, bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících Zákona o duševním vlastnictví.

4. Správa osobních údajů. Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a evropskou směrnicí ze dne 24. října , 1995.

Při používání stránky loconet.fr mohou být shromažďovány následující: adresa URL odkazů, přes které uživatel přistupoval na stránku loconet.fr, poskytovatel přístupu uživatele, adresa internetového protokolu (IP) uživatele.

V každém případě stránka shromažďuje pouze osobní údaje týkající se uživatele pro účely určitých služeb nabízených stránkou loconet.fr. Uživatel poskytuje tyto informace s plnou znalostí skutečnosti, zejména když je sám zadává. Uživatel stránek loconet.fr je poté informován, zda je povinen tyto informace poskytnout či nikoli.

V souladu s ustanoveními článků 38 a následujících zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách má každý uživatel právo na přístup, opravu a nesouhlas s osobními údaji, které se ho týkají, tím, že písemně učiní a podepsanou žádost spolu s kopií dokladu totožnosti s podpisem držitele dokladu s uvedením adresy, na kterou má být odpověď zaslána.

Žádné osobní údaje uživatele stránek loconet.fr nejsou zveřejňovány bez vědomí uživatele, vyměňovány, přenášeny, přidělovány nebo prodávány na jakémkoli médiu třetím stranám.

Stránka není deklarována CNIL, protože neshromažďuje osobní údaje.

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

5. Hypertextové odkazy a soubory cookie. Stránka loconet.fr obsahuje určitý počet hypertextových odkazů na jiné stránky, ale není schopna ověřit obsah navštívených stránek, a proto za tuto skutečnost nepřebírá žádnou odpovědnost.

Procházení stránek loconet.fr může způsobit instalaci souborů cookie na počítač uživatele. Cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale zaznamenává informace týkající se navigace počítače na stránce. Takto získaná data mají usnadnit následnou navigaci na místě a mají také umožnit různá měření návštěvnosti.

Odmítnutí instalace cookie může mít za následek znemožnění přístupu k určitým službám. Uživatel si však může nakonfigurovat svůj počítač následujícím způsobem, aby instalaci cookies odmítl:

V aplikaci Internet Explorer: karta nástroje (piktogram ve tvaru ozubeného kolečka vpravo nahoře) / možnosti internetu. Klikněte na Soukromí a vyberte Blokovat všechny soubory cookie. Potvrďte na Ok.

V části Firefox: v horní části okna prohlížeče klikněte na tlačítko Firefox a přejděte na kartu Možnosti. Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů. Nastavit pravidla uchování na: Použít vlastní nastavení pro historii. Nakonec zrušte zaškrtnutí a deaktivujte soubory cookie.

Pod Safari: Klikněte v pravém horním rohu prohlížeče na piktogram nabídky (symbolizovaný ozubeným kolečkem). Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení. V části „Soukromí“ klikněte na Nastavení obsahu. V sekci „Cookies“ můžete blokovat soubory cookie.

V části Chrome: Klikněte v pravém horním rohu prohlížeče na piktogram nabídky (symbolizovaný třemi vodorovnými čarami). Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení. V části „Soukromí“ klikněte na Předvolby. Na záložce „Soukromí“ můžete blokovat soubory cookie.

6. Amazon Affiliate Links Tato webová stránka potvrzuje, že se účastní programu Amazon „Partners“, programu vyvinutého s cílem umožnit webovým stránkám získat odměnu prostřednictvím vytvoření odkazů na oficiální web Amazon.fr. Návštěvník může kdykoli zcela svobodně vyhledávat produkty Amazon.fr, pokud nechce používat odkazy nabízené loconet.fr.

7. Rozhodné právo a určení jurisdikce. Jakýkoli spor související s používáním stránky loconet.fr podléhá francouzskému právu. Výhradní jurisdikce je udělena příslušným soudům v Lyonu.

8. Hlavní dotčené zákony. Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, zejména novelizovaný zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 týkající se výpočetní techniky, souborů a svobod.

Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.

9. Glosář. Uživatel: Uživatel internetu se připojuje pomocí výše uvedené stránky.

Osobní údaje: „informace, které umožňují v jakékoli formě, přímo či nepřímo, identifikaci fyzických osob, kterých se týkají“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).