Nota prawna

Dyrektor publikacji: Christophe CHARRIÈRE

BPIERWSZY Gdzie – Adres: Sepapaja 6 – 15551 TALLIN (Estonia)

Zakwaterowanie: Przełącznik O2 w Clermond Ferrand

1. Prezentacja strony. Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej użytkownicy witryny loconet.fr są informowani o tożsamości różnych uczestników jej tworzenia i jej monitorowania: Kierownik publikacji: kontakt Kierownikiem publikacji jest osoba fizyczna lub osoba prawna. Host: o2switch

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług. Korzystanie ze strony loconet.fr oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili modyfikowane lub uzupełniane, dlatego też użytkownicy strony loconet.fr proszeni są o regularne zapoznawanie się z nimi.

3. Własność intelektualna i podróbki. loconet.fr jest właścicielem praw własności intelektualnej lub praw użytkowania wszystkich elementów dostępnych w serwisie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Autorzy zdjęć: 123RF, Canva, Pixabay

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody.

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej.

4. Zarządzanie danymi osobowymi. We Francji dane osobowe są chronione w szczególności ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywą Europejską z dnia 24 października 2004 r. , 1995.

Podczas korzystania ze strony loconet.fr mogą być zbierane następujące dane: adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do witryny loconet.fr, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku witryna gromadzi dane osobowe użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez witrynę loconet.fr. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, zwłaszcza gdy samodzielnie je wprowadza. Użytkownik strony loconet.fr zostaje wówczas poinformowany, czy jest zobowiązany do podania tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnej i podpisany wniosek, do którego należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, ze wskazaniem adresu, na który należy przesłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika witryny loconet.fr nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przydzielane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim.

Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych.

Bazy danych chronione są przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

5. Linki hipertekstowe i pliki cookies. Strona loconet.fr zawiera pewną liczbę hiperłączy do innych stron, lecz nie jest w stanie zweryfikować zawartości odwiedzanych stron i dlatego nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Przeglądanie witryny loconet.fr może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z poruszaniem się komputera po witrynie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji w serwisie, a także umożliwienie różnorodnych pomiarów ruchu.

Odmowa instalacji pliku cookie może spowodować brak dostępu do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookies:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędzi (piktogram w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Potwierdź OK.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Ustaw Reguły przechowywania na: Użyj niestandardowych ustawień historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W przeglądarce Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany przez trybik). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Cookies” możesz zablokować pliki cookies.

W przeglądarce Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany przez trzy poziome linie). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.

6. Linki partnerskie Amazon Niniejsza strona internetowa potwierdza uczestnictwo w programie Amazon „Partners”, programie opracowanym w celu umożliwienia stronom internetowym otrzymywania wynagrodzenia poprzez utworzenie linków do oficjalnej strony Amazon.fr. W każdej chwili odwiedzający ma pełną swobodę samodzielnego wyszukiwania produktów Amazon.fr, jeśli woli nie korzystać z linków oferowanych przez loconet.fr.

7. Prawo właściwe i przyznanie jurysdykcji. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony loconet.fr podlegają prawu francuskiemu. Jurysdykcję wyłączną przyznają właściwe sądy w Lyonie.

8. Główne przepisy, których to dotyczy. Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i swobód.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca zaufania do gospodarki cyfrowej.

9. Słowniczek. Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się, korzystając z ww. serwisu.

Dane osobowe: „informacje, które umożliwiają w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).