הודעה משפטית

מנהל פרסום: Christophe CHARRIÈRE

BFIRST איפה – כתובת: Sepapaja 6 – 15551 TALLINN (אסטוניה)

דִיוּר: מתג O2 בקלרמונד פראנד

1. הצגת האתר. על פי סעיף 6 לחוק מס' 2004-575 מיום 21 ביוני 2004 למען אמון בכלכלה הדיגיטלית, מודיעים למשתמשי אתר loconet.fr על זהות המשתתפים השונים ביצירתו. והמעקב אחריו: מנהל פרסום: צור קשר מנהל הפרסום הוא אדם טבעי או ישות משפטית. מארח: o2switch

2. תנאי שימוש כלליים באתר ובשירותים המוצעים. השימוש באתר loconet.fr מעיד על הסכמה מלאה לתנאי השימוש הכלליים המתוארים להלן. תנאי שימוש אלו עשויים להשתנות או להשלים בכל עת, לכן המשתמשים באתר loconet.fr מוזמנים להתייעץ איתם באופן קבוע.

3. קניין רוחני וזיופים. loconet.fr מחזיקה בזכויות הקניין הרוחני או מחזיקה בזכויות השימוש בכל האלמנטים הנגישים באתר, בפרט טקסטים, תמונות, גרפיקה, לוגו, אייקונים, צלילים, תוכנות.

קרדיט תמונות: 123RF, Canva, Pixabay

כל שכפול, ייצוג, שינוי, פרסום, התאמה של רכיבי האתר כולם או חלקם, יהא האמצעי או התהליך בו יהיו בשימוש, אסורים ללא אישור מראש ובכתב.

כל שימוש בלתי מורשה באתר או באחד מהרכיבים שהוא מכיל ייחשב כהפרה ויועמד לדין בהתאם להוראות סעיפים L.335-2 ואילך של קוד הקניין הרוחני.

4. ניהול נתונים אישיים. בצרפת, נתונים אישיים מוגנים במיוחד על ידי חוק מס' 78-87 מ-6 בינואר 1978, חוק מס' 2004-801 מ-6 באוגוסט 2004, סעיף L. 226-13 של חוק העונשין והדירקטיבה האירופית מ-24 באוקטובר. , 1995.

בעת השימוש באתר loconet.fr, ניתן לאסוף את הדברים הבאים: כתובת ה-URL של הקישורים דרכם ניגש המשתמש לאתר loconet.fr, ספק הגישה של המשתמש, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש (IP).

בכל מקרה, האתר אוסף רק מידע אישי הנוגע למשתמש למטרות שירותים מסוימים המוצעים על ידי האתר loconet.fr. המשתמש מספק מידע זה בידיעה מלאה של העובדות, במיוחד כאשר הוא מזין אותו בעצמו. לאחר מכן, המשתמש באתר loconet.fr מקבל מידע אם הוא מחויב לספק מידע זה או לא.

בהתאם להוראות סעיפים 38 ואילך של חוק 78-17 מיום 6 בינואר 1978 המתייחסים לעיבוד נתונים, קבצים וחירויות, לכל משתמש יש זכות גישה, תיקון והתנגדות לנתונים אישיים הנוגעים לו, על ידי מתן בכתב. ובקשה חתומה, בצירוף העתק של תעודת הזהות בחתימת בעל המסמך, תוך ציון הכתובת אליה יש לשלוח את התגובה.

שום מידע אישי של המשתמש באתר loconet.fr אינו מתפרסם ללא ידיעתו של המשתמש, מוחלף, מועבר, מוקצה או נמכר בכל מדיום לצדדים שלישיים.

האתר אינו מוכרז ל-CNIL מכיוון שהוא אינו אוסף מידע אישי.

מאגרי המידע מוגנים על ידי הוראות חוק מיום 1.7.98 לביצוע הוראה 96/9 מיום 11.3.96 בדבר הגנה משפטית על מאגרי מידע.

5. קישורי היפרטקסט וקובצי Cookie. האתר loconet.fr מכיל מספר מסוים של קישורי היפרטקסט לאתרים אחרים אך אינו מסוגל לאמת את תוכן האתרים בהם ביקרו, ולכן לא יישא באחריות לעובדה זו.

גלישה באתר loconet.fr עלולה לגרום להתקנת עוגיות במחשב המשתמש. קובץ Cookie הוא קובץ קטן, שאינו מאפשר זיהוי של המשתמש, אך מתעד מידע הנוגע לניווט במחשב באתר. הנתונים המתקבלים כך נועדו להקל על הניווט הבא באתר, ונועדו גם לאפשר מדידות תנועה שונות.

סירוב להתקין קובץ Cookie עלול לגרום לכך שלא תהיה אפשרות לגשת לשירותים מסוימים. עם זאת, המשתמש יכול להגדיר את המחשב שלו באופן הבא כדי לסרב להתקנת עוגיות:

תחת Internet Explorer: לשונית כלים (ציור בצורת גלגל שיניים בפינה השמאלית העליונה) / אפשרויות אינטרנט. לחץ על פרטיות ובחר חסום את כל העוגיות. אימות ב- Ok.

תחת Firefox: בחלק העליון של חלון הדפדפן, לחץ על כפתור Firefox ולאחר מכן עבור ללשונית אפשרויות. לחץ על הכרטיסייה פרטיות. הגדר את כללי השמירה ל: השתמש בהגדרות מותאמות אישית להיסטוריה. לבסוף בטל את הסימון כדי להשבית את העוגיות.

תחת ספארי: לחץ בפינה השמאלית העליונה של הדפדפן על סמל התפריט (מסומל על ידי גלגל שיניים). בחר הגדרות. לחץ על הצג הגדרות מתקדמות. בקטע "פרטיות", לחץ על הגדרות תוכן. בקטע "עוגיות" אתה יכול לחסום עוגיות.

תחת כרום: לחץ בפינה השמאלית העליונה של הדפדפן על סמל התפריט (מסומל על ידי שלושה קווים אופקיים). בחר הגדרות. לחץ על הצג הגדרות מתקדמות. בקטע "פרטיות", לחץ על העדפות. בכרטיסייה "פרטיות", אתה יכול לחסום קובצי Cookie.

6. קישורי אמזון שותפים אתר זה מאשר את ההשתתפות בתוכנית "שותפים" של אמזון, תוכנית שפותחה כדי לאפשר לאתרי אינטרנט לקבל תגמול באמצעות יצירת קישורים לאתר הרשמי של Amazon.fr. בכל עת, המבקר נשאר חופשי לחלוטין לחפש מוצרי Amazon.fr באופן עצמאי אם הוא מעדיף לא להשתמש בקישורים המוצעים על ידי loconet.fr.

7. דין ישים וייחוס סמכות שיפוט. כל מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר loconet.fr כפופה לחוק הצרפתי. סמכות השיפוט הבלעדית ניתנת לבתי המשפט המוסמכים של ליון.

8. החוקים העיקריים הנוגעים בדבר. חוק מס' 78-17 מיום 6 בינואר 1978, תוקן במיוחד על ידי חוק מס' 2004-801 מיום 6 באוגוסט 2004 המתייחס למחשוב, קבצים וחירויות.

חוק מס' 2004-575 מיום 21.6.04 לאמון בכלכלה הדיגיטלית.

9. מילון מונחים. משתמש: משתמש אינטרנט מתחבר, באמצעות האתר הנ"ל.

מידע אישי: "מידע המאפשר, בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, את זיהוי האנשים הטבעיים עליהם הוא חל" (סעיף 4 לחוק מס' 78-17 מיום 6.1.1978).