Plch nebo loir: Jak rozlišit noční hlodavce

Noční hlodavci jsou často zdrojem zmatku a obav majitelů domů. Mezi nimi jsou plch a lerot dva druhy, které se mohou pozvat do našich biotopů, ale je nezbytné vědět, jak je odlišit, abychom přijali správné metody prevence a odstraňování. Tito malí savci, i když jsou si na první pohled podobní, mají výrazné vlastnosti, které stojí za to znát.

Fyzikální vlastnosti plcha a lerota

zjistěte, jak díky tomuto informativnímu článku rozeznat plcha a lerota, dva noční hlodavce.

Plch, vědecky známý jako Glis glis, je drobný savec s jemnou šedou srstí, se světlejším bříškem. Má huňatý ocas, který může dosahovat poloviny délky jeho těla. Jeho oči jsou velké a černé, což mu dává efektivní noční vidění. Lérot, popř Eliomys quercinus, se vyznačuje černou obličejovou maskou kontrastující s jeho srstí, která se mění od šedé po hnědou, a ocasem zakončeným štětcem chlupů.

Chování a přirozené prostředí

Chování těchto dvou druhů také odhaluje pozoruhodné rozdíly. Plch preferuje smíšené lesy a zalesněné oblasti, kde může hnízdit v dírách ve stromech nebo na půdách. Je známá svými dlouhými obdobími hibernace, která může trvat až sedm měsíců. Na druhou stranu je lerot z hlediska stanoviště všestrannější, přizpůsobí se jak lesům, tak zahradám nebo opuštěným budovám. Méně zdatný v hibernaci, zůstává aktivní po delší období roku.

Reprodukce a životní cyklus

Tito dva hlodavci se také liší z hlediska jejich rozmnožování. Plchové mají tendenci se rozmnožovat jednou ročně s vrhy až sedmi mláďat, zatímco leroti mohou mít několik vrhů ročně s podobným počtem potomků. Znalost životního cyklu je zásadní pro pochopení toho, kdy a jak tato zvířata hledají úkryt v lidských obydlích.

Přirozené metody distancování

Aby se tito nežádoucí návštěvníci nedostali bez újmy na životním prostředí nebo zdraví, existují účinné přírodní metody. Použití repelentů vyrobených z esenciálních olejů, jako je máta peprná nebo eukalyptus, může odradit hlodavce od vstupu do domácností. Stejně tak umístění fyzických zařízení, jako jsou mřížky nebo kryty, do potenciálních přístupových bodů může zabránit jejich vniknutí.

Jak rozlišit plcha a lerota, dva podobné noční hlodavce, zjistíte v tomto informativním článku.

Prevence a údržba domu

Pravidelná údržba domu hraje klíčovou roli v prevenci invaze plchů a lérotů. Doporučuje se udržovat půdy a půdní prostory čisté a zbavené nečistot, které by mohly sloužit jako hnízdo. Důležitým preventivním opatřením je také pečlivé utěsnění všech otvorů, kudy by se tato zvířata mohla dostat.

Respektujte divokou přírodu a zároveň chraňte její stanoviště

Je důležité zdůraznit, že plch a lerot jsou v určitých regionech chráněnými druhy; proto musí být jakýkoli zásah prováděn s ohledem na tato volně žijící zvířata. Než podniknete jakékoli kroky, měli byste se proto seznámit s místní legislativou a v případě potřeby zavolat kvalifikované odborníky na ochranu proti škůdcům.

Stručně řečeno, pochopení rozdílů mezi plchem ​​a lerotem umožňuje nejen správně identifikovat přítomné druhy, ale také přijmout vhodný přístup k zajištění harmonického soužití s ​​těmito malými nočními bytostmi. Upřednostňováním přírodních a ekologických metod je možné chránit váš domov a zároveň zachovat místní biodiverzitu.