Plch alebo loir: Ako rozlíšiť nočné hlodavce

Nočné hlodavce sú často zdrojom zmätku a obáv majiteľov domov. Spomedzi nich sú plch a lerot dva druhy, ktoré sa môžu pozvať do našich biotopov, ale je nevyhnutné vedieť ich rozlíšiť, aby sme prijali správne metódy prevencie a odstraňovania. Tieto malé cicavce, aj keď sú si na prvý pohľad podobné, majú odlišné vlastnosti, ktoré stojí za to poznať.

Fyzikálne vlastnosti plcha a lerota

vďaka tomuto informatívnemu článku zistíte, ako rozlíšiť plcha a lerota, dvoch nočných hlodavcov.

Plch, vedecky známy ako Glis glis, je malý cicavec s jemnou sivou srsťou, so svetlejším bruškom. Má huňatý chvost, ktorý môže dosiahnuť polovicu dĺžky jeho tela. Jeho oči sú veľké a čierne, čo mu dáva efektívne nočné videnie. Ten lérot, príp Eliomys quercinus, sa vyznačuje čiernou tvárovou maskou kontrastujúcou s jej srsťou, ktorá sa mení od sivej po hnedú, a chvostom zakončeným čečinou chlpov.

Správanie a prirodzené prostredie

Správanie týchto dvoch druhov tiež odhaľuje pozoruhodné rozdiely. Plch uprednostňuje zmiešané lesy a zalesnené oblasti, kde môže hniezdiť v dierach stromov alebo na povalách. Je známy dlhými obdobiami hibernácie, ktoré môžu trvať až sedem mesiacov. Na druhej strane, lerot je z hľadiska biotopu všestrannejší, prispôsobí sa tak lesom, ako aj záhradám alebo opusteným budovám. Menej zdatný v hibernácii, zostáva aktívny počas dlhších období roka.

Reprodukcia a životný cyklus

Pokiaľ ide o ich reprodukciu, tieto dva hlodavce sa tiež líšia. Plchy majú tendenciu rozmnožovať sa raz ročne s vrhmi do siedmich mláďat, zatiaľ čo leroty môžu mať niekoľko vrhov ročne s podobným počtom potomkov. Znalosť životného cyklu je rozhodujúca pre pochopenie toho, kedy a ako tieto zvieratá hľadajú úkryt v ľudských obydliach.

Prirodzené metódy dištancovania

Na to, aby sa títo neželaní návštevníci nedostali bez poškodenia životného prostredia alebo zdravia, existujú účinné prírodné metódy. Používanie repelentov vyrobených z esenciálnych olejov, ako je mäta pieporná alebo eukalyptus, môže odradiť hlodavce od vstupu do domácností. Podobne umiestnenie fyzických zariadení, ako sú mriežky alebo uzávery, do potenciálnych prístupových bodov môže zabrániť ich vniknutiu.

Ako rozlíšiť plcha a lerota, dvoch podobných nočných hlodavcov, sa dozviete v tomto informatívnom článku.

Prevencia a údržba domu

Pravidelná údržba domu zohráva kľúčovú úlohu pri predchádzaní invázii plchov a lérotov. Odporúča sa udržiavať podkrovia a podkrovia čisté a bez nečistôt, ktoré by mohli slúžiť ako hniezdo. Základným preventívnym opatrením je aj dôkladné utesnenie všetkých otvorov, kadiaľ by sa tieto zvieratá mohli dostať.

Rešpektujte divokú prírodu a zároveň chráňte jej biotop

Je dôležité zdôrazniť, že plch a lerot sú v určitých regiónoch chránenými druhmi; preto každý zásah musí byť vykonaný s ohľadom na tieto voľne žijúce zvieratá. Pred prijatím akýchkoľvek opatrení by ste sa preto mali informovať o miestnej legislatíve a v prípade potreby zavolať kvalifikovaných odborníkov na ochranu proti škodcom.

Stručne povedané, pochopenie rozdielov medzi plchom a lerotom umožňuje nielen správne identifikovať prítomné druhy, ale aj prijať vhodný prístup na zabezpečenie harmonického spolužitia s týmito malými nočnými bytosťami. Uprednostňovaním prírodných a ekologických metód je možné chrániť váš domov a zároveň zachovať miestnu biodiverzitu.