Dřeviny ovlivněné housenkami procesí

Procesní housenky, zejména ty z borovice a dubu, představují vážnou hrozbu pro zdraví stromů v Evropě. Tento hmyz neškodí jen stromům, ale jeho žahavé chlupy mohou způsobit zdravotní problémy lidem i zvířatům. Tato příručka si klade za cíl poskytnout hloubkové porozumění druhům stromů, které jsou těmito housenkami nejzranitelnější, s cílem lépe chránit naše lesy a zahrady.

Nejvíce postižený druh borovice

THE borové procesní housenky napadají především několik druhů borovic, včetně Borovice lesní (Pinus sylvestris), černá borovice (Pinus nigra) a přímořská borovice (Pinus pinaster). Tyto stromy trpí, když housenky ožírají jejich jehličí, čímž zpomalují jejich růst a snižují jejich odolnost vůči chorobám a stresu z prostředí.

Postiženy duby

O dubová procesní housenka, zaměřuje se hlavně na druhy jako např dub letní (Quercus robur) a dub přisedlý (Quercus petraea). Napadení těchto stromů může vést k výraznému odlistění, přičemž duby zůstanou zranitelné a oslabené, což snižuje jejich schopnost zotavení a zvyšuje jejich náchylnost k dalším škůdcům a patologiím.

Environmentální a ekonomický dopad

Vliv housenek na tyto stromy se neomezuje pouze na zdraví rostliny. Zahrnuje také širší environmentální důsledky, jako je snížení biologické rozmanitosti a negativní účinky na lesní ekosystémy. Ekonomicky mohou postižené stromy ztratit svou komerční hodnotu a náklady na zvládnutí napadení mohou být pro obce a soukromé vlastníky pozemků značné.

Prevence a řízení rizik

Pro boj s šířením housenek procesních je zásadní pravidelně sledovat zdravotní stav stromů, které mohou být napadeny. Používejte integrované metody ochrany proti škůdcům, jako je instalace feromonových lapačů a používání přirozených predátorů, jako jsou někteří ptáci a hmyz. Použití biologických technik, jako je postřik Bacillus Thuringia (Btk), může také snížit populace housenek, aniž by došlo k poškození ekosystému.

Závěr: Výzva k akci

Proaktivní správa populací housenek procesních je zásadní pro ochranu našich stromů a lesů. Spolupráce mezi odborníky, místními orgány a občany je zásadní pro rozvoj účinných strategií prevence a kontroly. Společně můžeme pracovat na ochraně našich zelených ploch pro budoucí generace.