Szkody spowodowane przez szkodniki: jaką ochronę zapewnia Twój ubezpieczyciel?

Dégâts causés par les nuisibles : Quelle prise en charge possible par votre assureur ?
© Loconet

Ci mali intruzi, którzy bez ostrzeżenia wpraszają się do naszych domów i którzy oprócz zakłócania naszego codziennego życia, mogą czasami wyrządzić znaczne szkody. Co jednak zrobić, gdy odkryjemy, że ci niechciani goście zniszczyli nasz kochany dom? A przede wszystkim, czy możemy liczyć na to, że nasze ubezpieczenie pokryje te niedogodności? Identyfikacja szkodników i ich szkód … Lire plus