Rattenplaag: wie moet handelen? De huurder of de eigenaar?

Infestation de rats : qui doit agir ? Le locataire ou le propriétaire ?
© Loconet

Ach, ratten! Deze kleine wezens die, ondanks hun intelligentie en hun rol in het ecosysteem, echte plagen kunnen worden als ze zichzelf bij ons thuis uitnodigen. Maar geconfronteerd met een rattenplaag, rijst vaak de vraag: wie moet de leiding nemen, de huurder waar de eigenaar ? Dit is een netelig onderwerp dat aandacht verdient. Gedeelde … Lire plus