Kdaj se gosenice procesije spustijo z dreves?

Ta praktińćni vodnik je zasnovan tako, da nudi jasne in natanńćne informacije o natanńćnem trenutku spusta procesijske gosenice drevesa. Ta kljuńćna faza njihovega Ňĺivljenjskega cikla je kljuńćna za izvajanje uńćinkovitih strategij upravljanja in prepreńćevanja.

Procesijske gosenice ali Thaumetopoea pityocampa so znane po druŇĺnem vedenju in gibanju v dolgih vrstah, od tod tudi njihovo ime. Te ŇĺuŇĺelke gredo skozi razlińćne faze, preden postanejo metulji. Dol po drevesu je kljuńćni del njihovega razvojnega cikla, obińćajno zaradi iskanja primernega mesta za zakop in mladińće.

Obdobje spuŇ°ńćanja gosenic se nekoliko razlikuje glede na podnebne razmere, vendar se obińćajno zgodi ob pomlad. Povpreńćna temperatura in specifińćni Ňĺivljenjski cikel dreves neposredno vplivata na to obnaŇ°anje. Pogosto opazimo, da se gosenice zańćnejo spuŇ°ńćati, ko nońćne temperature ostanejo dosledno nad lediŇ°ńćem, kar se obińćajno lahko prevede med konec aprila in zańćetek maja v veńćini zmernih regij.

Temu pojavu je naklonjen tudi zakljuńćek njihovega prehranjevalnega cikla v drevesih. Ko ti organizmi zauŇĺijejo dovolj listov, iŇ°ńćejo varno mesto v tleh, da se Ň°e naprej razvijajo v mladińće. ńĆas njihovega spuŇ°ńćanja pomaga tem gosenicam poveńćati moŇĺnosti za preŇĺivetje, izogibanje plenilcem in iskanje optimalnih pogojev za mladińće.

Pomembno je omeniti, da lahko na obdobja spuŇ°ńćanja vpliva veńć ekoloŇ°kih in okoljskih dejavnikov, zaradi ńćesar so letna opazovanja vńćasih nekoliko drugańćna. To zahteva stalno spremljanje znanih habitatov, da se ustrezno prilagodijo nadzorni ukrepi.

Tisti, ki jih zanima preventiva, morajo biti v tem letnem ńćasu Ň°e posebej pozorni in uvesti ukrepe, kot so feromonske pasti ali ovire okoli drevesnih debel, da prepreńćijo, da bi se gosenice pomaknile navzgor ali okuŇĺile druga drevesa.

Uporaba okolju prijaznih metod za upravljanje tega spusta lahko vkljuńćuje tudi spodbujanje naravnih plenilcev gosenic, kot so nekatere vrste ptic ali ŇĺuŇĺelk, ki pomagajo uravnavati njihovo populacijo, preden doseŇĺejo tla.