Zamorenie potkanov: kto by mal konať? Nájomca alebo vlastník?

Infestation de rats : qui doit agir ? Le locataire ou le propriétaire ?
© Loconet

Ach, potkany! Tieto malé bytosti, ktoré sa napriek svojej inteligencii a úlohe v ekosystéme môžu stať skutočnými pohromami, keď sa pozvú do našich domovov. Ale tvárou v tvár a napadnutie potkanom, často vyvstáva otázka: kto by to mal prevziať nájomca kde vlastník ? Toto je chúlostivá téma, ktorá si zaslúži pozornosť. Zdieľaná zodpovednosť V prvom … Lire plus